Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

druidismus,protikouzla a černá magie to vše na mých stránkách

 

horoskop druidu

HOROSKOP KELTSKÝCH DRUIDŮ

Obvyklý evropský horoskop, založený na dvanácti znameních hvězdného zvěrokruhu a postavení planet v den narození člověka, jehož vlastnosti nebo dokonce "osud" se má věštit, je přece významným kulturně historickým dokumentem o počátcích vědeckého bádání právě tak jako obdobný orientální "zvěrokruh" vycházející z připisování jednotlivých kalendárních let a období určitému zvířeti a domnělé "vládě" jeho vlastností. Je pro nás zajímavostí i poučením zároveň, přibližuje nám myšlení a starobylé tradice vzdálených národů. Jsou však i jiné soustavy než naše nebo orientální astrologické představy, dochované do naší doby.

Zcela neobvyklým horoskopem je dávný horoskop keltských druidů, tedy kněží, mudrců a věštců zároveň, kteří čerpali z pozorování přírody a užívali přírodních symbolů; vždyť právě po nich se nám dochovala tradice vánočního jmelí, stále tak půvabná a milá, připomínající přírodní krásy i v nejšeřejších krátkých zimních dnech. Druidové měli do 4. až 5. století velký vliv nejen mezi svými rodáky, v Anglii, Irsku, Skotsku, Germánii, a zvláště Galii, nýbrž i u sousedních národů, můžeme tedy řící vliv mezinárodní. Ostatně obřady, věštění a oběti, nezřídka bohužel i lidské, konané vesměs pod stromy, zejména duby, byly podstatou keltských náboženských představ vůbec. Pochopíme proto, že sám název druidů je odvozen od keltského slova derw, tj. dub (anglicky dodnes tree = strom), které je totožné s řeckým drys ( = dřevo, strom, zvláště dub; proto také lesní víly dryády), s naším dřevo, slovenským drevo, ruským děrevo, polským drzewo atd. - ve slovanských jazycích rovněž převážně s významem strom, jak tomu bylo i u staročeského dřěvo (...sě listem odievá). Jde tedy o prastaré, společné indoevropské slovo.

Tito druidové, kteří podle tvrzení legend vedli rozjímavý život v lesích, usuzovali na základě pozorování, že se každý člověk svou podstatou i svými povahovými rysy podobá stromu: jsou přece stromy silné i slabé, voňavé i bez vůně, stromy okrasné, osamělé, smuteční ...

Nevíme, jak se na těchto jinak rozumných poetických základech vytvořil podivný horoskop, který spojil přímo narození člověka s určitým druhem stromu - borovicí, cedrem, cypřišem, habrem, jasanem, jeřábem, jilmem, lípou a dalšími, celkem 21 druhy stromů. I rozdělení období, pro něž druidská věštba platila, se liší od horoskopů, které známe. Věštby střídají celkem 17 různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích; proto se během roku opakuje domnělý "vliv" stromu vždy dvakrát, u topolu třikrát. Pečliví počtáři se možná teď pozastaví nad tím, že v tomto systému ještě něco málo chybí do počtu 21 druhů stromů, když jsem jich vyčerpali jen 17. Ale možná, že ze všeho, co jsme si o keltských představách řekli, už sami vytušíte, jaký byl záměr keltských věštců, kteří ve všem vycházeli právě z pozorování přírody: Ano, pro osoby narozené v tak významné dny, jako byly obě rovnodennosti a oba slunovraty, letní a zimní, platily samostatné a ovšem zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností oněch zbývajících čtyř stromů - životného a silného dubu, krásné břízi, půvabné olivy a tvrdého, neústupného buku.

Seznámíme-li se dnes s tímto druidským kalendáriem, nemá to za účel sestavovat jednotlivcům horoskopické předpovědi podle nejexotičtějších návodů; to jsme řekli už úvodem. Je to možná historická zvláštnost, nemůže však být vodítkem moderních lidí. Ukazuje svým způsobem spíše názory keltských druidů na vlastnosti stromů.

Datum (od - do) Strom Datum (od - do) Strom
23. prosinec - 1. leden jabloň 25. červen - 4. červenec jabloň
2. leden - 11. leden jedle 5. červenec - 14. červenec jedle
12. leden - 24. leden jilm 15. červenec - 25. červenec jilm
25. leden - 3. únor cypřiš 20. červenec - 4. srpen cypřiš
4. únor - 8. únor topol 5. srpen - 13. srpen topol
9. únor - 18. únor cedr 14. srpen - 23. srpen cedr
19. únor - 28. únor borovice 24. srpen - 2. září borovice
1. březen - 10. březen vrba 3. září - 12. září vrba
11. březen - 20. březen lípa 13. září - 22. září lípa
21. březen dub 23. září oliva
22. březen - 31. březen líska 24. září - 3. říjen líska
1. dubna - 10. dubna jeřáb 4. říjen - 13. říjen jeřáb
11. dubna - 20. dubna javor 14. říjen - 28. říjen javor
21. dubna - 30. dubna ořešák 29. říjen - 11. listopad ořešák
1. května - 14. května topol 12. listopad - 21. listopad kaštan
15. května - 24. května kaštan 22. listopad - 1. prosinec jasan
25. května - 3. června jasan 2. prosinec - 11. prosinec habr
4. června - 13. června habr 12. prosinec - 21. prosinec fíkovník
14. června - 23. června fíkovník 22. prosinec buk
24. června bříza 23. prosinec - Nový rok jabloň
JABLOŇ (23. XII. - 1. I. a 25. VI. - 4. VII.)

Jsi člověk sympatický, naplněný zvláštním kouzlem, přitažlivý, vždy ochotný k dobrodružstvím a flirtům. Najdeš-li uspokojení v manželství, zcela se usadíš. Je-li třeba, rozdělíš se o poslední halíř. Často se tvého přátelství zneužívá. Máš vědecké nadání, vedeš pohnutý a zajímavý život.
JEDLE (2. I. - 11. I. a 5. VII. - 14. VII.)

Jsi člověk drsné krásy, avšak vždycky elegantní a originální. Ve společnosti vymikáš důstojností a zdrženlivostí. Žiješ dlouho, třebaže člověka narozeného v tomto znamení někdy pronásleduje vleklá choroba. Jsi náladový, umíněný, a proto vyvoláváš obtíže ve společenském styku. Vyznačuješ se ambicemi, mnoha schopnostmi, pracovitostí. V lásce jsi stále nespokojený. Velmi snadno si osvojuješ vědecké znalosti.
JILM (12. I. - 24. I. a 15. VII. - 25. VII.)

Vyznačuješ se klidem, sebeovládáním, duševní pohodou. Mnoho vyžaduješ sám od sebe, proto netrpíš chyby a vady ani u jiných. Máš křehké zdraví. Ve svém povolání jsi uznáván. Budíš důvěru. Tvá povaha je ušlechtilá, účinlivá, ačkoliv někdy i despotická. Máš smysl pro humor, život si rozvážně plánuješ.
CYPŘIŠ (25. I. - 3. II. a 26. VII. - 4. VIII.)

Cypřiš je strom silný a krásný, podobá se zároveň svalnatému člověku. Nepotřebuješ tedy mnoho ke štěstí. Jsi bytost za všech okolností spokojená, klidná, plná optimismu. Chceš být neustále v kruhu rodiny, přátel, nemáš rád samotu. Vyznačuješ se přísností k podřízeným, ale v práci děláš samý zmatek. Miluješ-li, pak miluješ silně. Tvým krásným rysem je obětavost a věrnost v přátelství.
TOPOL (4. II. - 8. II., 1. V. - 14. V. a 5. VIII. - 13. VIII.)

Topol je ozdobný strom lahodící oku, nestárnoucí. Osoba narozená v jeho znamení není nikdy domýšlivá, cítí potřebu počínat si obětavě, je však vybíravá, a proto často zůstává osamělá. Je při tom velice popudlivá a to jí nijak neusnadňuje vztahy k bližním. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje uspokojení v lásce. Má uměleckou povahu. Je dobrým organizátorem s filozofickým smyslem. Dokážeme být partnerovi skvělou oporou v těžkých životních okamžicích.
CEDR (9. II. - 18. II. a 14. VIII. - 23. VIII.)

Pevný, urostlý, vzácně krásný strom. Proto se těšíš dobrému zdraví, sebejistotě, rozhodnosti. Rád lidem imponuješ. Vyznačuješ se pracovitostí a tvůrčími schopnostmi. Partneři spatřují ve tvém optimismu oporu. Jsi člověk vybíravý - a kdoví, zda nebudeš muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. V zaměstnání máš instinkt vedoucího pracovníka. Máš rád hudbu a rozumíš jí.
BOROVICE (19. II. - 28. II. a 24. VIII. - 2. IX.)

Údělem člověka narozeného v tomto znamení je mnoho krásy. Je trochu zahleděný do sebe a rád se obklopuje příjemnými lidmi. Je tvrdý, odvážný až k drzosti. Je vždycky dobrým společníkem, ale snadno se nechává odstrašit a znechutit. Hluboce prožívá každé zklamání. Nachází uspokojení v práci. Je dobrým organizátorem. Borovice je znamením obzvlášť příznivým pro ženy.
VRBA (1. III. - 10. III. a 3. IX. - 12. IX.)

Jsi osoba citlivá ve styku s lidmi i v citovém životě. Spojují se v tobě dvě povahy: snivá, vnímavá - a druhá plná neklidu, proměnlivá. Máš poctivý charakter, ale žít s tebou není snadné. Rád cestuješ. Často se považuješ za člověka nepochopeného a nedoceněného. V lásce tě charakterizuje množství rozmarů, občas hysterie, vždycky velké nároky. Zažiješ mnoho trpkosti, ale pravý přístav najdeš teprve v manželství.
LÍPA (11. III. - 20. III. a 13. IX. - 22. IX.)

Provází tě úspěch a uznání v životě, ale v lásce naprosto nenacházíš štěstí. Některé "lípy" zaujímají plačtivé stanovisko a často upadají až do podivínství. Jsou pohodlnické, ochotné k ústupkům a po celý život velice žárlivé.
DUB (21. III.)

Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní. Nesnáší léky ani stonání. V každé situaci se chová hrdinsky, v lásce se stává obětí prvního hlubšího pohledu a věří, že je to na celý život. Narodil-li ses v tento den, jsi člověkem činu, pod tvými "větvemi" vždycky najdou ochranu lidé slabí.
LÍSKA (22. III. - 31. III. a 24. IX. - 3. X.)

Jsi člověk nenápadný, ačkoliv máš úžasný vliv na druhé lidi. Osobitý půvab ti pomáhá dosáhnout životního cíle. Jsi velmi přívětivý k jiným, rád působíš na veřejnosti. V lásce jsi vrtošivý, ale poctivý a věrný. Máš vysokou inteligenci, skvělou intuici.
JEŘÁB (1. IV. - 10. IV. a 4. X. - 13. X.)

Ačkoliv se to nezdá, jemnost je silná a vytrvalá. Dokáže se účinně postavit proti všem obtížím osudu. Máš sklon k filosofování, projevuješ umělecké nadání. Miluješ vášnivě a často měníš sympatie.
JAVOR (11. IV. - 20. IV. a 14. X. - 28. X.)

Člověk narozený ve znamení javoru se vyznačuje originalitou, v davu je vždycky někým, a přesto je ve skutečnosti nesmělý a velmi zdrženlivý. Má hrdost a veliké ambice, třebaže bývá často cynický. Je citlivý na pochvalu, neobyčejně inteligentní. Má dobrou paměť. V lásce je velice složitý. Chce imponovat, ale zároveň se pokouší vnucovat své rozmary a vůli.
OŘEŠÁK (21. IV. - 30. IV. a 29. X. -11. XI.)

Podobně jako tento strom jsi člověk tvrdý a plný rozporů. "Ořechový" člověk bývá sobecký, bezohledný v jednání. Projevuje nečekané reakce a přehnané ambice. Chybí mu pružnost k přizpůsobování okolnostem. Těší se autoritě, bývá obdivován, ale ne vždy milován. Neodpočine si sám a nenechá odpočívat ani druhé lidi. Je všestranně inteligentní, má znamenitý strategický smysl. Nesnáší kompromisy. Při setkání s takovým člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého.
KAŠTAN (15. V. - 24. V. a 12. XI. -21. XI.)

Dokážeš bojovat o každou věc, protože máš hluboký cit pro spravedlnost. Vždycky získáváš při bližším poznání. V lásce nenajdeš snadno partnera, a miluješ-li, pak pouze jedenkrát. V rodinném životě je člověk narozený ve znamení kaštanu oddaný, pohotový, rozvážný. Jeho osud závisí hlavně na okolnostech: buď se dostane příliš vysoko, anebo bude muset celý život bojovat s překážkami.
JASAN (25. V. - 3. VI. a 22. XI. -1. XII.)

Lidé narození symbolicky pod tímto stromem jsou všemi lidmi milováni. Jsou impulsivní, nároční, vytčeného cíle dosahují zpravidla dosti snadno, a když jim něco nevyjde, odklidí se do stínu. Jsou ctižádostiví, schopní, oslňující. Ostatním lidem není ve stínu jasanu špatně, a to dokonce ani v nejbouřlivějších dnech. Jsou to nevšední povahy, třebaže někdy sobecké. V lásce jsou vždy věrní.
HABR (4. VI. - 13. VI. a 2. XII. -11. XII.)

Velice dbáš o svůj vzhled, vedeš rozumný, ukázněný život. Jsi příliš svědomitý; sníš o slávě, vyžaduješ pochvaly. V lásce toužíš prožít něco neobyčejného, ale jsi častěji sám osobou milovanou, nežli naopak. Nedůvěřuješ lidem, což zatěžuje celý tvůj osobní život.
FÍKOVNÍK (14. VI. - 23. VI. a 12. XII. -21. XII.)

Jsi osobnost silná, nezávislá v úsudcích. Miluješ rodinný život, vyznačuješ se srdečností ve vztazích k dětem a zvířatům. Další tvé rysy jsou inteligence, smysl pro humor, mnohostranné schopnosti. V duchu se přiznáváš k lenosti.
BŘÍZA (24. VI.)

Osoba krásná a jemná, která v životě nepůsobí starosti. Partneru nerozvrátí rozpočet, neboť nevyžaduje mnoho. Nesnáší vulgárnost. Přes svou jemnost dokáže být titánem v práci. Charakterizuje ji stálost citů. Inteligence, fantasie, pracovitost ti zjednává úctu celého okolí.
OLIVA (23. IX.)

Osoba plná krásy, rozumu a diskrétnosti vůči cizímu soukromému životu. Laskavá povaha, klidný charakter. V lásce nikdy neprojevuje žárlivost, toleruje partnerovu svobodu, i když jí to působí bolest. Má schopnost uvažovat, miluje knihy a společnost moudrých lidí. Přináší do domu štěstí a pokoj.
BUK (22. XII.)

Dbáš o svůj zevnějšek někdy až příliš. Děláš odvážné životní plány a houževnatě se je snažíš uskutečnit. Charakterizuje tě šetrnost, ale nikoli lakota. Hodíš se na vedoucí postavení. V lásce ti chybí fantazie, v manželství jsi starostlivým člověkem, milovníkem domácího života. Věz, že buk je strom tvrdý a neústupný.

Kalendář končí. To co bylo napsáno o horoskopech, druidech, starobylém jazykovém společenství národů, je skutečnost; ale to, co je psáno v horoskopech, je pouhá fantazie. Snad jen v charakteristice stromů je trocha goethovské pravdy a básnického výmyslu zároveň, ale ostatek, kde se zcela moderní terminologií mluví o eleganci, ambicích, organizátorství, je zřejmě dílem autora naší doby. Výroky druidů by jistě byly zněly básničtěji.

Protože v předchozím textu padla zmínka o národu Keltů, nabízím pár skromných informacích, které jsem o tomto pranárodu nalezl na internetu na stránce jedné slečny (opět se omlouvám, zapoměl jsem si poznamenat odkud, pokud to náhodou budete vědět, napište mi). Cituji:
KDO BYLI KELTI?

První historická zmínka se objevila okolo roku 400 př.n.l. na severu Itálie, kdy neznámý národ "barbarů" přicházející z Alp vytlačil Etrusky z údolí Po. Římané, kteří nijak netruchlili nad odsunem Etrusků přesto poslali na sever své vyslance, aby jim pomohli a zároveň zjistili něco o Keltech. Říman Quintas Fabius však zabil jednoho z Keltských vyslanců. Ti vyslali do Říma družinu vyjednavačů, kteří chtěli potrestat tuto smrt vydáním Fabiovi rodiny. Tento požadavek však narazil na odpor římského senátu, neboť patricijská rodina Quintase Fabia byla v Římě velmi vážená. A tak přes to, že smrt keltského vůdce byla podle římského práva uznána jako neoprávněná, požadavky Keltů splněny nebyly. Další spory mezi těmito národy se již odehrávali většinou na bitevním poli - začli keltským obléháním Říma a končili římským dobytím Británie.

A CO KELTI A ČECHY?

Národ Keltů pochází z území okolo řeky Dunaje. U nás Keltové žili zejména v Čechách a částečně i na jižní Moravě. Okolo Žatce, Rakovníka či Plzně můžeme nalézt pár pozůstatků tohoto národa. Je zde bývalé oppidum Závist, několik menhirů okolo Žatce a jedna kamenná řada, jejiž původ je dodnes tématem diskuze. Praotec Čech, kněžna Libuše či Přemysl Oráč... byli také Keltové? Můj názor zní ANO. Jejich působiště je právě ve středních a západních Čechách. Jejich zvyky popsané v Starých pověstech Českých jsou příbuzné zvykům keltským. A pokud tomu tak je, co nám po nich zůstalo? Tak třeba vaříme velmi dobré pivo, takové jako se vaří pouze v Rakousku, Německu, Holandsku, Británii nebo Irsku. Tedy v zemích, kde Keltové žili. A co hudba? Když se zaposlouchám do národních písní Chodů či Valachů - tak často se tam objevují dudy nebo housle vydávající živou melodii, u které se Vám nohy roztančí sami. A kdybych měla jít do krajností, tak vepřové na mnoho způsobů v českém receptáři, jako by připomínalo oblíbené kance, které lovil Bivoj :-). Národ Keltů žijící na našem území nesli název Bójové, z tohoto jména také vznikl název Bohemia - tedy Čechy.

KELTSKÉ SVÁTKY

Keltský rok se dělí podle slunovratů. Jsou dva - zimní a letní.
Zimní slunovrat - Alban Arthuan - 21.prosince.
Letní slunovrat - Alban Heruin - 21.června.

Dále podle dnů rovnodennosti. Jarní a podzimní.
Jarní rovnodennost - Alban Eiler - 21.března.
Podzimní rovnodennost - Alban Elved - 21.září.

No a nakonec podle svátků. Jsou to Imbolc, Beltaine, Lugnasadh a Samhain.
Imbolc - den prvního úplňku ve znamení Vodnáře, slavnost Panny - příprava na růst, 1.února.
Beltaine - den prvního úplňku ve znamení Býka, oslava jara, plodnosti, 1.května.
Lugnasadh - den prvního úplňku ve znamení Lva, oslava žní, hojnosti a úrody, 1.srpna.
Samhain - den prvního úplňku ve znamení Štíra, keltský Nový rok (dnes svátek Halloween, nebo Dušičky), 1.listopadu.

Konec citace.

Informace zde uvedené se významně liší od informací uvedených na jiných stránkách. Těžko říci, které jsou blíže pravdě, národ Keltů je evidentně obestřen tajemstvím a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Pro úplnost podávám informace získané na stránce Kangaroa.
KELTSKÝ ROK

Keltsky rok zacinal 1. listopadu po sabatu jmenem Samain. Mesicu bylo trinact, trinacty Ruis trva kratce do konce roku. Mesice byly pojmenovany podle stromu.

keltsky mesic strom krestansky mesic
--------------------------------------------------------
1 Beith briza listopad
2 Luis jerab prosinec
3 Fearn olse leden
4 Saille vrba unor
5 Nuin jasan brezen
6 Huathe hloh duben
7 Duir dub kveten
8 Tinne cesmina cerven
9 Coll liska cervenec
10 Muin vinna reva srpen
11 Gort brectan zari
12 Ngetal rakos rijen
13 Rius cerny bez kratce do konce roku


SABATY

Samain [souen], prvni ze ctyr hlavnich sabatu, dnes nazyvany halloween, je koncem keltskeho roku. Novy keltsky rok zacina zapadem slunce 31. rijna. Konaly se slavnosti a obrady (bud 31. rijna nebo za prvniho uplnku ve Stiru) uctivajici pamatku mrtvych predku a stvrzujici kontinuitu zivota

Alban Arthuan (Zimni slunovrat) - 21. prosinec - vedlejsi sabat, smrt a znovuzrozeni boha Slunce. Nejkratsi den, nejdelsi noc. Zhruba odpovida krestanskym Vanocum.

Imbolc (Hromnice, Brigantia, Imbolg) - 1. unor nebo prvni uplnek ve znameni Vodnare - druhy hlavni sabat - slavnost Panny jakozto priprava na rust a obrodu. Nazev pochazi od slova oimelc, ktere znamena ovci mleko.

Alban Eiler (Jarni rovnodennost) - 21. brezna - vedlejsi sabat, svetlo i tma v rovnovaze, ale svetlo sili. Zhruba odpovida krestanskym Velikonocum.

Beltane - 1. kveten nebo prvni uplnek ve znameni Byka - treti ze ctyr hlavnich sabatu, svatek plodnosti, oslavy jara, magicke obrady

Alban Heruin (Letni slunovrat) - 21. cervna - vedlejsi sabat, den nejdelsi, noc nejkratsi, Slunce stoji nejvyse. Rika se, ze byliny sbirane v tento den maji nejvyssi ucinnost.

Lugnasad (Lunasa) - 1. srpen nebo prvni uplnek ve znameni Lva - posledni hlavni sabat, predznovy svatek na pocest snatku boha Luga s Matkou Zemi

Alban Elved (Podzimni rovnodennost) - 21. zari - vedlejsi sabat, dokonceni sklizne, odpocinek po celorocni drine. Den a noc je v rovnovaze, noc vsak pribyva. Nadchazi temne obdobi a konec roku, opet se blizi Samain
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one