Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

druidismus,protikouzla a černá magie to vše na mých stránkách

 

kdo byli druidove

Kdo byli druidové? Dávní básníci kněží a básnířky jež se od 5. století, kdy je vytlačilo křesťanství, stali
předmětem neskonalé úcty i zdrojem omylů. Oni prý vybudovali Stonehenge (není pravda), oni byli bájnými obyvateli Atlantidy (nepodložené), oni byli ztraceným kmenem Izraele (pochybné). Romantičtí duchové 18. století, jako např. John Toland a Henry Hurle (oba svobodní zednáři), nám odkázali představu bíle oděného vousatého kněze se srpem v ruce.

Dějepis ignoroval dávná svědectví o existenci celých ostrovů obývaných ženami druidkami i Tacitovo líčení černě zahalených druidek s řevem se pokoušejících odrazit Římany u Anglesey v roce 61 n.l.Podle popisu současníků měl irský "veledruid" na sobě kůži z bílého býka a bílým peřím zdobenou pokrývku hlavy s třepetavými křídly, nebo strakatý plášť se zlatými ornamenty. Bílé róby, na které se soustředila moderní doba, si kněží oblékali pouze k specifickým obřadům, jakými bylo např. sbírání posvátných bylin.Tain Bo Cuailnge je prastará galská pověst z doby La Tene, předřímské civilizace doby železné. Jedná se o nejstarší dochovanou epickou báseň psanou národním jazykem v západní literatuře. Lze v ní nalézt jisté zprávy o druidech a jejich životě.Podle této básně se druidové dokázali proměňovat v jeleny a uměli předpovídat budoucnost.
Tain také zaznamenává léčebné metody Keltů doby železné. Hrdina CuChulain uzdravil zraněnou Morrigan tím, že jí popřál zdraví a požehnal jí jménem bohů i ostatních. Lug mac Ethnenn, jeden ze sidhů (skřítků), po tři dny a tři noci zpíval spícímu CuChulainnovi, že se jeho rány uzdraví. Potom mu do ran vložil léčivé byliny a trávy.I o těch, kteří léčili Ferdia, se říká, že do ran vkládali rostliny. Vozatajové upravovali raněným lůžka z čerstvého rákosí.Na vážné rány, ze kterých tekla krev, se kladly kouzelné amulety a léčitelé nad nimi pronášeli zaklínadla a zaříkávadla.Jiné legendy líčí schopnosti druidů pozvednout větry a mlhu, vysušit jezera a řeky, hory srovnat se zemí.

Náboženské obřady druidů se neodehrávaly ve speciálních prostorách. Jejich svatyněmi byly Nemetony mýtiny uprostřed lesa, chráněné valem či dřevěnou palisádou, nebo jen stromy. Až dvacet let trvalo předávání druidské nauky v úplnosti. Toto se dělo v hloubi lesa, daleko od pevností a měst.
Slovo "druid" má pravděpodobně základ v předponě "dru", což znamená tvrdý, pravý, odolný, stálý. "Druvides" byli "pravévidoucí". Název pro druidskou ženu byl "bandrui". Druidové se zabývali věštěním, kouzly, astrologií, teologií, právním řádem, medicínou, přírodními vědami, hudbou a poezií. Byli v takové úctě, že si je za rádce vybírali královny a králové.

Učení se mezi druidy předávalo ústně, s minimem písemných záznamů. Ovšem nesmíme se domnívat, že příčinou byl nedokonalý systém písma. Staří Keltové používali ogham, "stromovou" abecedu, k sekulárním účelům, a snažili se zachovat posvátnost a jistou nedostupnost svého vědění, spoléhajíce především na svou paměť. Druidové z Galie putovali za formálním vzděláním do Británie, ale jejich shromáždění se konala v Chartres, na místě dnešní katedrály.
V druidském společenství měli svou jasně vymezenou úlohu brehoni, ovati a bardi. Bardům patřila sféra poezie a zpěvu, kdežto ovati se věnovali věštění a předpovídání budoucnosti. Brehoni byli soudci, strážci prastarého brehonského práva. Kněží a kněžky se souhrnné nazývali "druidové".
Bardi i druidové mohli zasahovat do válek, dokonce mohli zastavit bitvu. Brehoni rozhodovali v trestním řízení, občanských a vlastnických rozepřích. Náležela jim moc odsoudit jednotlivce k smrti, podobně jako se děje dnes. Vážné provinění bylo lze potrestat vyloučením z náboženských obřadů, což odsouzeného připravilo o společenské i náboženské postavení. Druidové mohli prostřednictvím rituálního prokletí přivolat na jednotlivce či celý kmen boží trest.
Podle Plinia počítali druidové počátek měsíce od 6. dne po novoluní. Den začínal za soumraku, jelikož tma podle nich předchází světlu tak, jako těhotenství porodu a chaos stvoření.
Druidové byli kronikáři, pokladnice vědění a moudrosti, "živé knihy". Jejich doménou bylo právo, lékařství, znalost přírody, bohů a bohyň, zásvětí, vypočítávání rituálních a přírodních cyklů.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one